ESCULAP 2018 – Optymalizacja kosztów wyposażenia i funkcjonowania obiektów medycznych

 

Jest to skrót z ogólnopolskiego cyklu wykładów w ramach konferencji ESCULAP 2018

 

Optymalizacja kosztów wyposażenia i funkcjonowania obiektów medycznych

 

Obecnie usługi medyczne są jak przedsiębiorstwa produkcyjne

1. Funkcjonowanie na zasadach rachunku ekonomicznego
2. Algorytm postępowania podobny jak przy produkcji przemysłowej – technologia, optymalizacja, generowanie zysku
3. Organizacja pracy podobna jak przy produkcji przemysłowej
4. Aspekt humanitarny ……

 

Optymalizacja kosztów

W jaki sposób obniżyć koszty stałe bez obniżania standardu procedur medycznych :

 • właściwe dobranie powierzchni w oparciu o aktualne przepisy i doświadczenie
 • odpowiednie wyposażenie dla planowanych procedur poparte obliczeniami
 • optymalny dobór kadr i czasu pracy

Gdzie szukać oszczędności ?

1.Centralne sterylizatornie
2.Oddziały Intensywnej Terapii
3.Bloki operacyjne
4.Oddziały łóżkowe
5.Ambulatoria

Centralna sterylizacja

1.Własna sterylizacja czy usługa zewnętrzna?
2.Optymalna  powierzchnia
3.Ilość i wielkość wyposażenie na podstawie obliczeń
4.Optymalny czas pracy

Obliczanie zapotrzebowania na materiały sterylne

1. Ilość sal operacyjnych (przykładowa ilość STE ) :

 •  dla 4 SO – 64  STE
 • dla 6 SO – 96  STE
 • dla 10 SO – 160  STE
 • dla 20 SO – 340  STE

2. Powierzchnia CS zależy od zapotrzebowania na materiały sterylne – zazwyczaj mieści się na powierzchni od 130 do 600 m2 przy wysokości pomieszczeń min. 3 m

3. Ilość urządzeń do sterylizacji zależy od ilości i typu zabiegów chirurgicznych

Centralna sterylizacja:

 • Strona brudna
 • Strona  czysta

 

Oddziały Intensywnej Terapii

Wymagania przestrzenne :

 • Według Rozporządzenia MZ
 • Zalecenia wg Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii
Wymagania wg Rozporządzeń MZ 1998/2006/2016
 • Całkowita powierzchnia OIT – brak wymagań
 • Zalecana powierzchnia dla sali 1 łóżkowej –  min 18 m2
 • Zalecana powierzchnia dla sali wielołóżkowej – min 16 m2 / na każdego pacjenta
 • Dopuszczalna ilość łóżek w sali wielołóżkowej – brak ograniczeń
 • Magazyn sprzętu i aparatury – brak wymagań powierzchniowych
Zalecenia Europejskiego Towarzystwa
Intensywnej Terapii
 • Całkowita powierzchnia OIT – 2,5 do 3 krotna /powierzchnia strefy łóżkowej
 • Zalecana powierzchnia sali 1 łóżkowej – min. 25 m2
 • Zalecana powierzchnia sali wielołóżkowej – min. 20 m2 / na każdego pacjenta
 • Zalecana wielkość sali łóżkowej – max 4 łóżka
 • Przestrzeń przewidziana dla każdego stanowiska powinna stanowić prostokąt z obszarem ruchu min. 2,5 m
 • Przy sali 1 łóżkowej zalecany jest przedsionek o pow.  min. 3 m2
Case study
 • Oddział Intensywnej Terapii – Szpital w Baku Azerbejdżan
 • Sale pooperacyjne Bloku Operacyjnego – 4 WSO we Wrocławiu
 • Oddział Intensywnej Terapii – Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Optymalizacja pracy Bloku Operacyjnego

 1. Ilość sal operacyjnych
 2. Czas pracy
 3. Specjalistyczne wyposażenie medyczne
Case study
 • Blok operacyjny – Szpital uniwersytecki w Barcelonie – Hiszpania
 • Blok operacyjny
 • Sterownia
 • Sala hybrydowa

Oddziały łóżkowe  – optymalizacja kosztów

 1. Możliwie maksymalne skracanie czasu pobytu pacjentów w oddziałach specjalistycznych  na rzecz oddziałów opiekuńczo – pielęgnacyjnych
 2. Wyposażenie oddziałów łóżkowych w wyposażenie ułatwiające opiekę nad pacjentami
 3. Optymalna wielkość oddziałów oraz odpowiedni dobór kadr medycznych i pomocniczych

Optymalne wykorzystanie łóżek szpitalnych

 • System opieki nad pacjentami
 • Koszt leczenia pacjentów
 • Wyposażenie oddziałów łóżkowych
Dobór odpowiednich mebli medycznych
 • Łóżka
 • Szafki
 • Wózki
Zaopatrzenie oddziałów w urządzenia pomocnicze ułatwiające opiekę nad pacjentami
 • Podnośniki dla pacjentów
 • Wyposażenie pomocnicze
 • Optymalizacja opieki nad pacjentami

Odpowiednia kadra medyczna

 • Lekarze
 • Pielęgniarki
 • Opiekunowie
 • Personel gospodarczy
 • Wolontariusze

Odpowiednie dla określonej specjalności wyposażenie medyczne – Optymalizacja obiektu

 • Ocena stanu technicznego
 • Analiza wykorzystania obiektu
 • ocena stopnia efektywnego zagospodarowania obiektu (nadmiar lub brak odpowiedniej powierzchni użytkowej)
 • Analiza możliwości rozbudowy
 • wielkość działki
 • plan zagospodarowania terenu
 • otoczenie
 • infrastruktura techniczna
 • Optymalizacja układu funkcjonalno – przestrzennego

Analiza poprawności usytuowania istotnych elementów funkcjonalnych szpitala :

 • tzw. „gorąca platforma” (BO , OIT, SOR …)
 • diagnostyka obrazowa
 • oddziały łóżkowe
 • ambulatoria
 • administracja ,  piony techniczne i gospodarcze

Dostosowanie obiektów publicznych dla osób niepełnosprawnych w świetle przepisów polskich i innych krajów

Dostosowanie obiektów  publicznych
dla osób niepełnosprawnych

Podstawy prawne obowiązujące w Polsce :
 1. Dz.  Ustaw nr 78 poz. 483 z dn. 02 kwietnia 1997  – Konstytucja RP
 2. Dz.  Ustaw  nr 89 poz. 414 z dn.  07 lipca 1994 – Prawo budowlane
 3. Dz. Ustaw nr 75 poz. 690 z 2002

Dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych

Definicja dostępności (wg Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego)
 • możliwość dojścia, dotarcia, dostania się do jakiegoś miejsca
 • popularność, zrozumiałość, przystępność

Obiekty bez barier

 • Populację osób niepełnosprawnych szacuje się w Polsce na  ponad 12,2 % co daje prawie 4,7 mln osób ,  są to osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności .
 • Populacja osób w wieku senioralnym w Polsce wynosi  obecnie ponad 9 mln , a w 2050 roku będzie ponad 13,7 mln czyli ok. 40 % ogółu ludności

Rodzaje niepełnosprawności

 • choroby neurologiczne
 • niepełnosprawność intelektualna
 • niepełnosprawność narządu wzroku i głucho ślepota
 • schorzenia metaboliczne
 • choroby rzadkie/genetyczne
 • nowotwory
 • niepełnosprawność ruchowa
 • choroby układu oddechowego i krążenia
 • niepełnosprawność słuchu i/lub mowy
 • choroby układu płciowo-moczowego
 • choroby psychiczne
 • otyłość

Dostępność pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych

Wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych :

 • powinno mieć wejście z komunikacji ogólnodostępnej
 • drzwi bez progów co najmniej szerokości 90 cm
 • zapewnienie przestrzeni manewrowej o wym.  min. 1,5 x 1,5 m
 • odpowiednio przystosowana miska ustępowa, umywalka i natrysk
 • uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
 • dopuszcza się brak przedsionka

Wymagania dotyczące wyposażenia

Elementy wyposażenia łazienek mające wpływ na dostępność

 • ceramika sanitarna
 • armatura sanitarna
 • uchwyty, pochwyty, poręcze
 • drzwi
 • instalacja przyzywową
 • przestrzeń manewrowa
Ceramika sanitarna
 • miska ustępowa
 • umywalka
 • pisuar
 • wanna ?
 • wózko-wanna
Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych
 • Baterie umywalkowe i natryskowe – antyoparzeniowe, intuicyjne w obsłudze,  termostatyczne, delikatne uruchamianie
 • Siedziska prysznicowe
 • Dozowniki i podajniki
 • Uchwyty , pochwyty , poręcze
 • Przykład tzw. „radosnej twórczości”
 • Przykład poprawnie zaprojektowanego węzła sanitarnego

Wymogi prawne we Francji

Przepisy – prawie 200 dekretów i rozporządzeń wykonawczych  i bardzo rygorystyczne egzekwowanie  (kary za nieprzestrzeganie zasad  nawet do 75 tys.  Euro lub nawet więzienie w przypadku recydywy)

 • umywalka szerokości min. 60 cm, min. 30 cm odstęp od ściany
 • dolna krawędź lustra max. 105 cm
 • wszystkie urządzenia (armatura, akcesoria, dozowniki) na płaszczyźnie obsługi 90-130 cm
 • określona długość i wysokość montażu uchwytów
 • dodatkowe strefy manewrowe 80 x 130 cm
 • zalecane wskazanie wizualne dozownika mydła
 • urządzenia pozwalające usiąść i urządzenia pozwalające na podtrzymanie się w pozycji stojącej
 • armatura bezdotykowa lub z delikatnym uruchamianiem lub ergonomicznym uchwytem

Wymogi prawne w Austrii

 • umywalka może zajmować przestrzeń ruchu do 20 cm
 • głębokość umywalki w zakresie 35-45 cm
 • odległość ściany od środka blatu umywalki min. 50 cm
 • syfon podtynkowy lub płaski natynkowy
 • wszystkie urządzenia (armatura, akcesoria, dozowniki) na płaszczyźnie obsługi 80-110 cm
 • dolna krawędź lustra min. 90 cm, górna krawędź min. 180 cm
 • szerokość pomieszczenia od 165 (175) cm
 • głębokość pomieszczenia min. 215 cm
 • Wymogi prawne w Austrii cd

Wymogi prawne w Szwajcarii

 • wielkość pomieszczenia min. 1,65 x 1,80 m
 • głębokość umywali 35-40 cm
 • umywalki z zaokrąglonym frontem
 • syfon podtynkowy lub płaski natynkowy
 • przednia krawędź wc do środka umywalki 55 cm
 • odstęp armatury od przedniej krawędzi miski ustępowej 55 cm
 • bateria jednouchwytowa lub bezdotykowa
 • dolna krawędź lustra maks. 100 cm, górna krawędź min. 180 cm
 • lustro przechylane niedozwolone
 • wysokość obsługi elementów wyposażenia (dozowniki, etc.) 110 cm

Wymogi prawne w RFN

 • precyzyjnie określona przestrzeń przy umywalce
 • bateria jednouchwytowa lub bezdotykowa
 • lustro wys. min. 100 cm
 • bateria jednouchwytowa lub bezdotykowa
 • wszystkie akcesoria muszą znajdować się w zasięgu ręki i być dostosowane do obsługi jedną ręką
 • uchwyty (poręcze) uchylne po obu stronach siedziska prysznicowego i miski ustępowej
 • spłukiwanie oraz papier toaletowy osiągalne ręką lub ramieniem bez zmiany pozycji siedzącej
 • podłoga antypoślizgowa

 

Dostępność obiektów medycznych dla pacjentów bariatrycznych

Kompleksowe rozwiązywanie problemu dostępności dla pacjentów chorobliwie otyłych:

 • Transport  pacjentów
 • Dostosowanie pomieszczeń i wyposażenia
 • Leczenie pacjentów bariatrycznych

Obecnie w żadnym województwie w Polsce w pełni nie rozwiązano tego problemu, a dotyczy to ponad 300 000 osób.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s